Monthly Archives: March 2014

Apa itu ikhtiar?

Ikhtiar secara bahasa ertinya memilih manakala secara istilah ikhtiar adalah usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang di kehendakinya. Orang yang berikhtiar bererti dia memilih suatu pekerjaan kemudian dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan berjaya. Dan sebagai seorang muslim … Continue reading

Posted in Uncategorised | Leave a comment