Category Archives: PERNIKAHAN

Bab 8 – “Awalnya Dari Niat”

Awalnya dari niat. Kelak Allah akan menilainya dan memberikan barakah sesuai dengan niatmu. Kalau niatmu menikah kerana ingin menjawab pertanyaan Rasulullah tentang apa yang menghalangi seorang mukmin untuk mempersunting isteri,  insyaAllah engkau akan  mendapati anak-anak  yang  memberi bekas  kepada bumi … Continue reading

Posted in Kado Pernikahan, PERNIKAHAN | Leave a comment

Bab 7 – “Jemputan-jemputan Membazir Itu”

Setelah melangsungkan akad nikah, seseorang perlu mengumumkan pernikahannya, i’lan, agar masyarakat mengetahuinya. Melalui walimah, pengantin  yang  baru  menikah memberitahu  kepada  orang  ramai, menyatakan  rasa  syukurnya  atas  rezeki  yang  dikurniakan  Allah  padanya,  serta memohon doa agar pernikahan yang baru sahaja dilangsungkan dibarakahi … Continue reading

Posted in Kado Pernikahan, PERNIKAHAN | 2 Comments

Bab 6 – “Di Manakah Wanita-wanita Barakah Itu? Bahagian 3″

MENYUSAHKAN PROSES PERNIKAHAN “Pernikahan itu sangat sensitif,” kata Ummul Mukminin ‘Aisyah r.a., “dan tergantung kepada diri masing-masing untuk mendapatkan kemuliaannya.” Pernikahan itu sangat sensitif. Pada saat itu seseorang menjadi peka, lebih peka dari sebelumnya. Boleh jadi ia menjadi lebih peka … Continue reading

Posted in Kado Pernikahan, PERNIKAHAN | Leave a comment

Bab 6 – “Di Manakah Wanita-wanita Barakah Itu? Bahagian 2”

Berapa Ukuran Mahar? Suatu ketika, seorang wanita datang kepada Rasulullah s.a.w. Demikian yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi’i dari Malik dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa’ad. Wanita itu menjumpai Rasulullah dan mengatakan, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah merelakan diriku untuk engkau nikahi.” Wanita itu … Continue reading

Posted in Kado Pernikahan, PERNIKAHAN | Leave a comment

Bab 6 – “Di Manakah Wanita-wanita Barakah Itu? Bahagian 1”

Rasulullah bersabda, “Seorang wanita yang penuh barakah dan mendapat anugerah Allah adalah yang maharnya murah, mudah menikahinya, dan akhlaknya baik. Namun sebaliknya, wanita yang celaka adalah yang mahal maharnya, sukar menikahinya, dan buruk akhlaknya.” Menikah hampir menyamai kemuliaan agama. Perjanjian … Continue reading

Posted in Kado Pernikahan, PERNIKAHAN | Leave a comment

Bab 5 – “Antara Menyegerakan dan Tergesa-gesa”

Rasulullah menasehatkan: “Mintalah fatwa dari hatimu. Kebaikan itu adalah apa-apa yang tenteram jiwa padanya dan tenteram pula dalam hati. Dan dosa itu adalah apa-apa yang syak dalam jiwa dan ragu-ragu dalam hati, walaupun orang-orang memberikan fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya.” … Continue reading

Posted in Kado Pernikahan, PERNIKAHAN | Leave a comment

Bab 4 – “Selama Proses Berlangsung”

Ummul Mukminin ‘Aisyah r.a. mengatakan: “Pernikahan itu sangat sensitif dan tergantung kepada pribadi masing-masing untuk mendapatkan kemuliaannya.” Menikah adalah kesucian. Sangat besar kemuliaan di dalamnya. Sangat tinggi kedudukannya dalam Islam, sehingga Al-Qur’an menyebutnya sebagai mitsaqan-ghaliza (perjanjian yang sangat berat). Hanya tiga kali kata ini disebut, … Continue reading

Posted in Kado Pernikahan | Leave a comment