“Bukan Kerana Kita Menang Pemilu” – Bah 2 (Ustaz Anis Matta)

anis matta 1Kalau ini selesai kita masuk pada persoalan leverage to win..

Makanya saya menyebutkan waktu di Cibubur, bahawa cita-cita kita itu ada tiga:

satu politik, yang kedua dakwah yang ketiga peradaban.

Yang politik ini adalah memecahkan rekod parti-parti Islam, mendapatkan satu share politik yang berwibawa; 20%. Jadi, kerana itu share kita secara dakwah, kalau ditahapan ini, ditingkat ideologi ini, jika kita sudah berhasil mengembangkan, menjadikan Islam ini menjadi pilihan awam, baru kita menang secara dakwah, dan itu dibuktikan dalam bentuk share parti-parti Islam secara keseluruhan. Bolehkah sewaktu-waktu parti-parti Islam itu share, menimal 60%, digabung jadi satu, sekarangkan maksimum yang pernah ada dalam sejarah Indonesia, cuma 45%, turun-turun jadi 38 %. Jadi secara politik kita boleh menang, makanya saya debat waktu itu dengan Mas Tamim, apakah PKS boleh lebih besar dari Masyumi..?

Bukan. Persoalan kita bukan disitu.. Masyumi menang 20%, benar, Natsir (arwah Pak Natsir) jadi perdana menteri jelas, tapi setelah itu masyumi kemana? Dan kenapa PNI yang masih punya pengikut yang lebih banyak? Dan kenapa PBB waktu mengklaim diri sebagai pewaris Masyumi ternyata, tetap saja akhirnya habis.

Jadi kita tidak boleh tentang angka-angka politik. Kita bicara tentang perimbangan kekuatan. Ini bukan angka tentang 20%, tetapi ini persoalan tentang Man yaqudu al-mantiqoh (siapa yang memimpin Negara), “man yaqudu daulah (siapa yang memimpin negeri ini), siapa yang memandu masyarakat secara keseluruhan. Kenapa ada banyak orang dinegeri ini, begitu PKS muncul, tiba-tiba mereka datang dengan; ide pancasila dan NKRI final, padahal keduanya juga tidak ada yang pertentangan dengan Islam. Tapi sesuatu yang harus kita fahami disini bahawa; ini ada pengaruh yang luar biasa, begitu substansialnya dalam mengarahkan dan membentuk idologi public. Ini celar yah?? Wadih.

Sekarang tentang reference to lead. Apa yang kita perlukan untuk memimpin? Reference apa yang kita perlukan? Sekarang saya mahu ceritakan dulu sedikit, langkah realiti kita apa.

Kita ini jarang mempunyai kesedaran geografi. Tentang Indonesia. Orang pertama di negeri ini yang memberikan wawasan geografi dan juga kesedaran seperti namanya Gajah Mada. Kita baru punya satu kesedaran tentang satu eksistensi geografi yang namanya nusantara itu kerana Gajah Mada. Tapi kerana kita tidak membaca sesuatu tentang Gajah Mada umumnya kita tidak punya al-wa’yul geografi. Padahal unsur utama dalam peradaban itu adalah turab/tanah/wilayah/teritori. Ada bagusnya antum membaca buku yang ditulis oleh Malik bin Nabi, judulnya Miladul mujtama” (Kelahiran sebuah masyarakat), dan yang kedua Wijhatul alam Islami”, setahu saya buku ini sudah diterjemahkan (Dunia baru Islam). Unsur hardwarenya yang namanya peradaban itu tiga:

  1. al-ard/at-turab, (tanah)
  2. wazzaman (waktu)
  3. wal insan (manusia)

Quran ini kan software

Kalau antum lihat lagi dalam sejarah Indonesia. Waktu imperialis datang ke Indonesia. Perjuangan itu sifatnya kedaerahan. Zamannya Imam Bonjol, Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Cut Nya Dien, Pattimura dan seterusnya. Tapi kemudian muncul yang namanya kegelisahan politik, bahawa perlu ada pola baru dalam yang namanya perjuangan, yang menggabungkan kesedaran geografi ini dengan kesedaran politik, itulah namanya Budi Utomo
dengan Syarekat Islam. Tetapi ini kemudian menjadi kesedaran yang konteknya lebih kuat lagi, setelah era Sumpah Pemuda. Sumpah pemuda kalau antum lihat : Satu Bangsa, Satu Bahasa dan Satu Tanah Air. Itu gabungan antara kesedaran geografi, kesedaran teritory, kesedaran sosiologi, bahasa. Indoneisa ini kan punya 300 suku dan 300 bahasa.

Dan dipilihnya Bahasa Indonesia itu sebagai bahasa, kerana lebih sederhana dan lebih demokratik dibanding bahasa lain. Kenapa bukan Bahasa Jawa yang dipilih sebagai Bahasa Nasional. Ada buku bagus yang boleh dibaca judulnya Collaps, disitu ada sedikit kisah tentang Polenesia “How China become Chinese” disitu, dipembahasan akhirnya ditulis tentang polenesia.

Jadi Sumpah Pemuda itukan menggerakkan, menyatakan diri sebagai satu kesatuan yang utuh tetapi kontennya juga dibuat; ada geografinya, ada teritorinya, ada bahasanya, dan juga konten politiknya yang namanya bangsa. Jadi kerana itulah sumpah pemuda itu menjadi satu moment yang sangat historis dalam sejarah Indonesia. Sejarah pembentukan al-wa’yul wathani, dinegeri kita itu antum lihat proses sejarah itu begitu, kerana itu jarak antara sumpah pemuda dengan tahun 45 itu begitu menjadi lebih dekat. Soekarno datang itu, diatas situasi yang sangat menguntungkan, kerana dia melanjutkan proses itu.

Tapi Soekarno itu, punya kesedaran yang mendalam tentang teritori yang namanya Indonesia ini. Dan juga punya kesedaran tentang struktur sosiologis tentang masyarakat Indonesia. Kalau antum baca buku “Bung Karno Menyambung Lidah Rakyat”. Tsaqofah ini sudah harus antum miliki semuanya ikhwah sekalian. Supaya jangan ada yang mengatakan, bahawa PKS itu lebih hafal Sirah Nabawiyah daripada sejarah Negara Indonesia.

Soekarno menyadari yang namanya gagasan Megalomania dari Gajah Mada, dari gagasan yang namanya Nusantara itu, yang include sebenarnya Malaysia, Brunei dan Singapore. Itu satu kawasan, itu benar itu. Seharusnya kita berfikirnya begitu, itu yang namanya wawasan teritori yang matang. Tapi kita ini umumnya itu tidak mempunyai kesedaran territorial yang bagus. Negeri ini ikhwah sekalian, penduduknya 230 juta sekarang, sama dengan total penduduk 22 negara arab kalau dikumpul jadi satu. Jumlah penduduk dunia zaman Rasulullah hidup, itu kurang dari setengahnya dari penduduk Indonesia hari ini.

Zaman Rasulullah hidup itu penduduk dunia 100 juta orang, total. Umat Islam zaman Rasulullah itu yang masuk Islam, yang ikut hajatul wada itu hanya 100 ribu, sekitar 125 ribu di Rahiqil Makhtum itu disebutkan, antara itu. Jadi satu permil. Jadi kalau antum memimpin 230 juta, antum boleh membayangkan, itu lebih besar dari dunia zaman Rasulullah hidup.

Kita tidak menyedari kadang-kadang. Dan ini Negara keempat terbesar di dunia, setelah China, India dan Amerika. Tiga Negara ini sekarang menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia. Dan semua persyaratan yang dimiliki Indonesia ini, persyaratan untuk menjadi kekuatan ekonomi baru juga ada di negeri ini. Matahari ada secara percuma, tidak semua Negara di dunia ini dapat cahaya matahari sepanjang tahun, iaitu tenaga (energy). Hujan, inilah lucunya Indonesia, boleh menyatukan kita itu adalah air kan? Dan dua pertiga dari wilayah kita ini air. 6 juta KM2 negara Indonesia itu, 4 jutanya perairan. Dahsyat benar.

Jumlah manusianya, banyaknya ampun-ampun. Apalagi yang kita perlukan?? Sumber daya, semuanya ada. Jadi yang namanya syurutul hadlarah (syarat-syarat peradaban);  al-turab, wazzaman, wal insan, itu semuanya ada. A Power semuanya ada. Jadi kita tidak punya alasan untuk menjadi tidak sejahtera. dan di dunia Islam, kita Negara Islam No 1. Tetapi inilah Negara Islam terbesar yang selama ini tidak pernah menjadi The big brother”.  Kita tidak pernah dianggap di dunia Islam itu sebagai The big brother.

Malaysia sekarang, itu maksimum kemajuannya. Penduduknya cuma 20-26 juta, diputar-putar kaya apa pertumbuhan ekonominya, sudah skala maksimumnya seperti itu. Singapore skala maksimum, sudah segitu. Tidak akan lebih dari itu. Makanya Singapore sekarang ini, berusaha bersaing berinvestasi di negara-negara jiran sebanyak-banyaknya. Dia sudah berlebihan. Hanya dengan itu caranya kalau dia mahu jadi besar. Tapi ini rentan, yang begini-begini rentan, jika ada perang bahaya, hilang itu semua barang. Jadi potensi pertumbuhan Negara jiran itu demikian.

Tapi cuba antum lihat China, semuanya juga ada disana. India semuanya juga ada disana. Itulah bedanya Singapore kan, bedanya antara mini market dan hypermarket. Sebanyak-banyaknya pengunjung mini market, ya tetap saja mini market. Ini masalahnya hypermarketnya yang sepi.

Jadi kita mesti faham dulu Negara yang kita mahu pimpin ini adalah Negara yang sangat besar, Negara benua. Jadi kita yang ditakdirkan hidup di negara ini sebenarnya, itu sama saja- kalau kita merujuk pada la yukallifullahu nafsan illa wus’aha-, mafhum mukhalafahnya itu kan adalah bahawa semua beban yang diberikan kepada kita, itu artinya kita punya kemampuan untuk memikulnya. Makanya teori sejarah itu ada yang namanya teori at-tahaddi wal istijabah challenge and response.

Sumber dinamika sejarah itu dari situ, dan Allah memberikan kita itu, challenge (tantangan). Kerana, itu diperlukan untuk menghidupkan adrenalin.

Tapi Allah tidak memberikan tantangan kepada kita melebihi kemampuan yang kita miliki. Allah tidak memberi kita roti secara langsung. Diberi tanah, diberi air, kita tanam. Cuba kalau kita disuruh menciptakan tanah, itu diluar kemampuan kita. Disuruh menurunkan hujan, diluar kemampuan kita, kita boleh membina irigasi. Tapi kalau hujan tidak turun sama sekali, kan irigasinya kering juga. Jadi ada hal-hal yang diselesaikan oleh Allah sendiri.

Tapi ada hal-hal yang disisakan untuk kita. Yang disisakan itu, diberikan, dibebankan sesuai dengan kemampuan akal kita untuk menyelesaikannya. Disitulah nilai at-tahaddi, tantangannya, challengenya. Kerana sesuai dengan kemampuannya. Nah, kalau kita hidup di negara sebesar Indonesia ini ertinya kita semua mempunyai kemampuan di dalam diri kita baik sebagai individu mahupun sebagai bangsa dan termasuk juga sebagai harakah bahawa kita boleh memimpin negeri yang besar ini.

Kenapa tidak ditakdirkan hidup di Dubai?? Dikasih yang besar sekalian, tapi supaya punya fikiran ini dulu..!! Fikiran sebagai bangsa besar, fikiran sebagai penduduk yang berasal dari sebuah negara besar. Itu dulu. Teritorialnya besar, sumber dayanya besar. Kerana itu diperlukan pemimpn besar. Dan itu belum pernah ada di negeri ini.

Inilah sebuah pendahuluan dan setelah kita itu baru kita masuk ke persoalan setelah kita memahami realiti ktia…

insyaAllah bersambung di Bahagian 3…

Advertisements
This entry was posted in MUTIARA DA'WAH, Ustaz Anis Matta. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s