Ideologi Kami…

Al-Ikhwan Al-Muslimun menyakini bahawa hukum dan ajaran Islam itu menyeluruh, utuh, dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dunia mahupun akhirat. Jadi, salah apabila ada yang menyangka bahawa ajaran-ajaran Islam hanya menyentuh aspek ritual ibadah sahaja dan tidak menyentuh aspek-aspek lain. Sebab, Islam adalah aqidah dan ibadah, pemerintah dan ummat, agama dan negara, spiritualisme dan amal, serta mushaf dan pedang. Al-Quran mengungkapkan semua itu, mengkategorikan sebagai hakikat Islam, dan memerintahkan ummat untuk mengamalkannya secara maksima. Hal ini tercermin dari ayat yang mulia:-

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakkan di (muka) bumi, Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakkan” (Al-Qashash: 77)

Begitulah Al-Ikhwan Al-Muslimun berinteraksi dengan Kitab Allah untuk mengambil petunjuk dan jalan yang lurus. Al-Ikhwan Al-Muslimun menyakini Islam dengan pemahaman yang komprehensif dan integral. Apabila ummat ini ingin menjadi ummat dengan kualiti keIslaman yang shahih maka Islam harus merefleksi dalam seluruh aspek kehidupan, menjadi warna kehidupan, difahami hikmah-hikmahnya, terealisir kaedah-kaedah, ajarannya, serta menjadi pijakan dalam kehidupan. Adapun jika mereka mengekor pada non-muslim dalam aspek-aspek kehidupan maka ummat ini akan menjadi ummat yang tidak sempurna keIslamannya, sebagaimana digambarkkan Allah swt dalam firman-Nya:-

“…Apakah kamu beriman kepada sebagian Al-Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka di kembalikan pada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat” (Al-Baqarah:- 85)

Di samping itu, Al-Ikhwan Al-Muslimun juga menyakini bahawa asas dan sandaran ajaran Islam adalah Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Jika ummat berpegang teguh pada keduanya maka ummat tidak akan tersesat selama-lamanya. Oleh kerana itu, sistem yang membawa ummat ini harus bersumber dari sumber yang jernih, iaitu Al-Quran dan Sunnah.

Al-Ikhwan Al-Muslimun juga menyakini bahawa Islam adalah agama universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan setiap bangsa, ummat, dan pada setiap zaman. Islam datang dengan sesuatu yang lebih sempurna dari lebih tinggi dari sekadar pemaparan parsial tentang kehidupan ini, khususnya dalam urusan-urusan keduniaan murni. Islam meletakkan kaedah-kaedah universal dalam seluruh aspek kehidupan, lalu membimbing ummat manusia pada tataran pelaksanaan dan meniti langkah kehidupan pada batas-batasnya.

Amer Syamakh

Advertisements
This entry was posted in Al-Ikhwan Al-Muslimun, MUTIARA DA'WAH. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s