Ta’arif Islam – Ta’arif Ketiga

Islam adalah satu sistem yang sempurna dan lengkap serta menyeluruh. Ia merangkumi sistem politik, sosial, ekonomi dan akhlak. Kerja-kerja yang mendokong sebahagian daripada Islam dan mengabaikan sebahagian yang lain atau melaksanakan sebahagian daripada hukum-hukum Islam dan meninggallan sebahagian yang lain (Islam juziah) semuanya dikira penyelewengan daripada Islam. Mereka tergolong dalam firman Allah yang bermaksud;-

“Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat”. (al-Baqarah: 85)

“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (Al-Maidah; 44)

Berdasarkan ta’arif seperti di atas jelaslah bahawa segala tindak tanduk dan segala aktiviti kita tidak ada sedikitpun yang tidak termasuk dalam Islam – semuanya ada peraturan dan susunannya.

Advertisements
This entry was posted in Bahan Halaqah Keluarga, HALAQAH KELUARGA. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s