Ta’arif Islam – Ta’arif Pertama

Dr Abdul Karim Zaidan, melalui kitabnya Ushulud Da’wah telah memberi ta’arif atau definisi Islam.

Ta’arif Pertama
Dalam sebuah Hadith disebutkan iaitu Malaikat Jibril yang menyerupai Al-A’rabi telah menemui RasuluLlah saw di mana ketika itu terdapat beberapa orang sahabat Baginda. Malaikat Jibril telah menyoal RasuluLlah seperti berikut:

“Khabarkan padaku wahai Muhammad tentang Islam. RasuluLlah menjawab,”Islam itu bahawa kamu mengakui tiada Tuhan selain ALlah, Muhammad adalah Rasulnya, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan naik haji ke BaituLlah jika engkau mampu pada jalannya”.

Kejadian yang berlaku menerusi Hadith ini juga menunjukkan bagaimana Jibril mendidik RasuluLlah dan sahabat-sahabat Baginda cara untuk mempelajari Deen.

Berhubung dengan ta’arif pertama ini terdapat sebuah Hadith lagi yang maksudnya adalah sama dengan Hadith di atas. Tanya berbunyi seperti berikut:

“Dari Abu Abdul Rahman Abdullah bin Umar (R.A) katanya: Aku dengar RasuluLlah (SAW) bersabda “Dirikanlah Islam atas lima (rukun) syahadah (pengakuan) bahawa tiada Tuhan melainkan ALlah dan bahawasanya Muhammad Rasul ALlah, dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat, dan mengerjakan Haji di BaituLlah, dan puasa di bulan Ramadhan”. (Diriwayatkannya oleh Bukhari dan Muslim).

Tiap-tiap satu ayat di dalam kedua-dua Hadith tersebut mempunyai pengertian yang besar dan luas. Ia perlu kepada huraian yang panjang lebar dan terperinci untuk memahami maksud dan tuntutan yang terdapat padanya. RasuluLlah saw mengambil masa 13 tahun untuk menerangkan shahadatain yang berbunyi:

“Tiada Tuhan yang disembah melainkan ALlah dan Muhammad RasuluLlah.”

Inilah asas Tauhid Uluhiyahtillah dalam Islam. Inilah asas Da`wah atau Risalah para Rasul. Firman ALlah dalam surah Al-Anbiya, ayat 25 bermaksud:

Dan kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya: “Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan aku, Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku”. (al-Anbiya: 25)

Setelah mengaku bahawa Tuhan itu ialah ALlah yang wajib disembah, maka wajib diakui pula bahawa Muhammad itu Rasulnya, yang mendapat wahyu dan didikanNya.
ALlah SWT telah berfirman melalui surah Al `Araf, ayat 158 bermaksud:

“Katakanlah: “Hai manusia Sesungguhnya Aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia,..” (al-‘Araf: 158).

Pengakuan menerusi kalimah shahadatain wajiblah dibuktikan dengan amal-amal yang diperintahkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ini termasuklah amalan-amalan melalui ibadat khusus seperti sembahyang, puasa, zakat dan mengerjakan Haji ke BaituLlah. Kalau tidak demikian, bermakna tidak berfungsilah shahadatain tadi. Ini membawa kepada tidak diterima oleh ALlah SWT keislaman seseorang itu.

Advertisements
This entry was posted in Bahan Halaqah Keluarga, HALAQAH KELUARGA. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s