Detik-Detik Hidupku (Bahagian 1)

LATARBELAKANG RINGKAS IMAM HASSAN AL-BANNA

Keadaan di Mesir pada zamannya.
Hasan al-Banna dilahirkan di Mesir pada awal abad 20 Masehi. Dalam suku pertama abad 20 Masehi ini dia telah melancarkan satu gerakan Islam yang besar, yang terkenal dengan nama “Ikhwanul Muslimin”. Hasan al-Banna dan Ikhwanul Muslimin adalah dua nama yang tidak dapat dipisahkan. Begitu bertenaga sekali gerakan tersebut sehingga pengaruhnya bukan saja merebak di Mesir, tetapi telah meresapi seluruh Dunia Arab. Gerakan Ikhwan telah mencetuskan kebangkitan Islam dan roh Islam di Dunia Arab.

Jika kita betul-betul hendak menghargai segala usaha beliau dan memahami peribadinya, maka perlulah kita mengenali suasana (keadaan) dan zaman ketika beliau dilahirkan, dibesarkan dan dididik. Disamping itu, kita juga perlu mengetahui cabaran-cabaran dalaman dan antarabangsa yang sedang mengancam Mesir ketika Imam Hasan al-Banna dilahirkan. Sekarang kita akan mengkaji zaman ketika beliau dilahirkan dan peranan besar yang dimainkan olehnya.

Gerakan Pembebasan – Terbahagi kepada dua kumpulan besar.
Pemberontakan Airabi Pasya gagal pada tahun 1833 Masehi. Kegagalan ini merupakan satu malapetaka politik yang besar bagi Mesir. Peristiwa tersebut menimbulkan ketakutan dan kekecewaan diseluruh negara Mesir. Lantaran itu, Mesir dilanda pertikaian disegi akhlak dan kefahaman (ideologi). Orang ramai berasa takut bila nama gerakan pembaharuan atau politik disebut. Keadaan ini berlarutan sehingga permulaan abad 20 Masehi. Akhirnya sebuah pertubuhan belia Mesir telah ditubuhkan untuk memupuk kesedaran kepada rakyat Mesir. Mereka melancarkan gerakan menentang British. Para pemuda ini tergolong ke dalam dua kumpulan. Kumpulan pertama memiliki semangat Islam. Kumpulan yang kedua pula inenggunakan cara yang agak baru dan berlainan. Cogan kata mereka ialah “Kebangsaan Mesir”. Dasar perjuangan kumpulan kedua ini bertentangan dengan kumpulan pertaina yang berlandaskan nilai-nilai Islam serta menyebelahi Kerajaan Turki Bani Othmaniah.

Kumpulan Pertama
Kumpulan pertama cintakan Islam dan tanah air. Kumpulan ini diwakili oleh pertubuhan “Al Hizbul Watani” yang dipirnpin oleh Mustaffa Kamal, seorang yang bijak bersyarah. Beliau memupuk semangat kebangsaan yang berdasarkan Islam di hati orang orang Mesir. Beliau tidak menganggap agama dan semangat kebangsaan itu bertentangan antara satu sama lain. Cogan katanya ialah “Agama (Deen) dan tanah air adalah saudara kembar yang tidak boleh dipisahkan.” Kumpulan ini membayangkan kecintaan mereka kepada tanah air umparna seorang kekasih memuji orang yang dicintainya. Inilah yang dibayangkan oleh penyair terkenal, Ghayati dan Muharram melalui syair-syair mereka. Di antara pernimpin-pemimpin kumpulan ini ialah dua orang ulama’ yang bernama Muhammad Farid Wajdi dan Abdul Aziz Jawesh. Kegiatan kumpulan ini telah menimbulkan kebimbangan dipihak penjajah British dan Raja Mesir. Muhammad Farid Wajdi dan Abdul Aziz Jawesh telah dipenjarakan kerana menulis huraian mengenai kumpulan syair karya Ghayati.

Kumpulan Kedua
Kumpulan kedua terdiri daripada para pejuang fahaman kebangsaan yang mulhid (atheis). Dasar perjuangan mereka bertentangan dengan dasar perpaduan dan persaudaraan Islam. Golongan ini tidak suka orang ramai mencorakkan kehidupan mereka menurut dasar-dasar Islam. Kumpulan ini menegakkan fahaman kebangsaan Mesir. Fahaman kebangsaan mereka adalah salah kerana mereka menjaga kepentingan negara mereka saja tanpa mempedulikan segala masalah yang menimpa Negara-negara Islam yang lain. Mereka menyungkil kembali ciri-ciri sejarah Mesir kuno untuk memperkukuhkan fahaman kebangsaan mereka tadi. Bahkan mereka mengaitkan sejarah mereka dengan sejarah para Firaun. Mereka menganggap perjuangan menegakkan fahaman kebangsaan Mesir adalah satu perjuangan yang baik walaupun terpaksa mengorbankan kepentingan-kepentingan lain. Walaupun kumpulan ini bersatu atas dasar fahaman kebangsaan Mesir, tetapi sebenamya mereka berpecah pula kepada dua ranting berdasarkan kepada perbezaan pemikiran dan pendapat.

Ranting Pertama
Ranting pertama ini diketuai oleh akhbar “Al Muqattam” yang selalu menyokong pendapat pihak British. Ia menimba pendapat daripada Gabenor British di Mesir, Lord Cromer. Sebenarnya, pihak Britishlah yang memainkan peranan penting dalam menyebarkan fahaman kebangsaan Mesir. Mereka ingin memisahkan rakyat Mesir dari Dunia Islam. Pihak British suka rakyat Mesir memelihara kepentingan Mesir sahaja tanpa mempedulikan saudara se Islam mereka di Semenanjung Arab, Turki, Iran dan Asia. Sebahagian daripada komplot British ialah memutuskan hubungan di antara orang orang Arab dan orang orang Turki; juga memecahbelahkan orang-orang Arab kepada kumpulan-kumpulan yang bertentangan antara satu sama lain.

Di dalam akhbar Al-Muqattam ada ditulis: ‘Orang orang British yang tinggal di Mesir ingin membawa kebaikan kepada rakyat Mesir. Mereka ingin membebaskan rakyat Mesir daripada kekejaman pentadbiran sekarang. Mereka ingin rakyat Mesir menikmati keamanan dan keadilan. Mereka patut dihargai kerana menyelamatkan Mesir daripada masalah (kemelut) ekonomi dengan memberinya satu corak (sistem) ekonomi yang seimbang.’

Sebuah majalah yang bernama ‘Al-Muqattaf’ juga turut memberi bantuan dalam usaha ini. Ramai juga para pemuda Mesir yang dipengaruhinya. Mereka ini turut mernuji Gabenor British (Lord Cromer). Rakyat Mesir yang menentang Aq Mudattaf dan Al-Muqattam dituduh menyokong Turki. Seorang ulama’ besar seperti Muhammad Abduh pun menyokong Gabenor British itu. Satu kenyataan yang tidak dapat dinafikan ialah bahawa para penyokong Al-Muqattam dan Al-Muqattaf memang tidak ikhlas kepada tanah air mereka sendiri. Mereka hanya ingin melayani kepentingan diri mereka sahaia. Akhirnya orang-orang yang tamak ini menubuhkan satu pertubuhan mereka sendiri yang mereka namakan ‘Al-Hizbul Watani Al-Hura’. Tujuan pertubuhan ini ialah menentang Al-Hizbul Watani yang dipimpin oleh Mustaffa Kamal.

Ranting Kedua
Ranting kedua golongan kebangsaan ini terdiri daripada Hizbul Ummah. Ia mewakili golongan pemerintah Mesir dan tuan-tuan tanah. di Mesir. Golongan ini menganggap kuasa sebenar negara Mesir berada ditangan Gabenor British, Lord Cromer. Mereka berpendapat dia mesti disokong dan bukannya ditentang. Hizbul Ummah ditubuhkan pada tahun 1907 Masehi dibawah pimpinan Mahmood Sulaiman Pasya. Kesemua pasya-pasya (ketua ketua atau para pemerintah) dan tuan-tuan tanah ini bersifat tamak dan selalu membuat perancangan yang memenuhi kepentingan mereka. Beberapa orang cendekiawan yang rakus dan curang seperti Lutfi as-Syed telah memasuki kumpulan ini. Akhbar ‘Al-Jaridah’ menjadi lidah rasmi mereka.

Golongan pemerintah Mesir dan tuan-tuan tanah memasuki Hizbul Ummah untuk mendapat keuntungan duniawi tetapi para cendekiawan seperti Lutfi as-Syed dan ahli-ahli falsafah lain mewakili fahaman kebangsaan Mesir. Mereka ini berpegang kepada pendirian dan fahaman politik tertentu. Mereka menyokong dasar kebebasan berfikir, dasar kerjasama dengm British dan dasar menurut secara membuta tuli segala corak hidup orang Eropah. Mereka ingin Mesir mencontohi Eropah dari segi kebudayaan, ekonomi dan politik.

Lutfi as Syed menulis: ‘Negara Mesir inginkan keamanan. Negara Mesir sayangkan rakyat British. Walaupun dari segi undang-undang, kerajaan Mesir berada ditangan Raja Mesir, tetapi dari segi amalinya, Mesir diperintah oleh Gabenor Lord Cromer. Sudah sampai masanya kedua kuasa ini dipusatkan. Ini bermakna kerajaan yang sah dari segi undang-undang itu diserahkan kepada Gabenor British.’

Mereka ini menentang cara hidup Islam. Salah seorang pemimpin mereka, Abdul Hamid az-Zahrawi, telah menulis di dalam akhbar Al-Jaridah: “Perpaduan umat Islam berakhir setelah Saidina Umar Al-Khattab meninggal dunia. Perpaduan umat Islam juga berakhir setelah Saidina Ali bin Abi Talib syahid. Mengapakah sekarang hendak ditegakkan perpaduan yang telah musnah seribu tiga ratus tahun dahulu?”

Pertelingkaban antara dua kumpulan besar.
Pertentangan berlaku di antara Al-Hizbul Watani pimpinan Mustaffa Kamal, Farid Wajdi dan Abdul Aziz Jawesh dengan kumpulan-kumpulan lain yang berbagai corak itu. Al-Hizbul Watani Al-Hurra memperjuangkan kepentingannya dengan bantuan Al-Muqattam dan Al-Muqattaf. Hizbul Ummah pula meneruskan usahanya untuk mencapai keuntungan duniawi dengan bantuan Al-Jariyah. Muhammad Abduh sedang menjalankan usahanya untuk membaratkan seluruh Mesir. Terdapat perbezaan antara dua gerakan yang bertentangan ini. Pendekatan Al-Hizbul Watani dan Mustaffa Kamal lebih berlandaskan perasaan. Pendekatan Al-Hizbul Ummah, Lutfi as-Syed dan Al-Hizbul Watani Al-Hurra pula berlandaskan akal fikiran. Mereka ini berusaha menyerapkan fahaman Liberalisme (kebebasan individu yang tidak terbatas dan mengenepikan hak serta kepentingan) dan fahaman kebendaan ke dalam jiwa para pemuda Mesir. Mustaffa Kamal dan akhbarnya A-Liwa’ telah mengecam hebat para penentangnya. Beliau memperjuangkan fahaman kebangsaan yang berdasarkan Islam dan ingin meletakkan seluruh Dunia Islam di bawah satu bendera Islam saja. Beliau mengisytiharkan bahawa Perjanjian Turki dan Mesir pada tahun 1840 haruslah dihormati. Perjanjian tersebut menjamin kebebasan dalam negara Mesir di bawah naungan kerajaan Turki. Menurut perjanjian itu, Mesir perlu membayar cukai kepada Turki dan Turki pula akan melantik para hakim untuk Mesir. Hizbul Ummah dan Hizbul Watani Al-Hurra menuduh Mustaffa Kamal cuba menghancurkan cengkaman British ke atas Mesir dan menegakkan kekuasaan Turki yang sepenuhnya di Mesir. Untuk mengukuhkan pendapat ini Al-Muqattam menerbitkan makalah-makalah yang memaparkan Turki sebagai penindas dan British pula sebagai pihak yang adil.

Mustaffa Kamal tidak memisahkan kebangsaan daripada Deen (agama). Katanya, jika seorang British boleh memperjuangkan kebangsaan disamping mazhab Protestannya, maka seorang Mesir juga boleh menjadi seorang muslim dan seorang pejuang kebangsaan pada masa yang sama.

Peranan British.
Pihak British sedang berusaha melemahkan semangat Islam dan pengaruh kerajaan Turki Bani Othmaniah yang menguasai rakyat Mesir. Pihak British menyokong setiap orang yang mengecam Khalifah orang Islam (yakni Sultan Turki) atau menentang Raja Mesir. Mereka juga menyokong setiap orang yang menyebelahi mereka dan inginkan pembaharuan dalam negeri saja. Kerana itulah, Mustaffa Kamal ingin pihak British keluar dari Mesir. Pihak British menyokong ‘Gerakan Khalifah Arab’ yang dipelopori oleh Syarif Hussin di Mekah kerana ini boleh melemahkan kedudukan Khalifah orang Islam di Turki. Pihak British mengalu-alukan kedatangan para anggota gerakan ‘Turkiya Al-Fatat’ dan gerakan ‘Anjuman Ittihadi wa Taraqqi’ yang telah meninggalkan Turki untuk menetap di Mesir. Para anggota gerakan­gerakan tersebut menerbitkan akhbar mereka sendiri yang mengecam Sultan Abdul Hamid Turki. Apabila baginda menulis surat kepada Raja Abbas Mesir memintanya menghantar pulang orang-orang yang lari dari Turki itu, Lord Cromer campurtangan dan menahan Raja Abbas daripada berbuat demikian. Apabila hubungan antara Muhammad Abduh dan Raja Abbas Mesir menjadi tegang, Lord Cromer telah memberi sokongan kepada Muhammad Abduh. Lantaran sokongan ini, Muhammad Abduh dapat mengekalkan kedudukannya walaupun ditentang oleh Raja Abbas. Pihak British juga menyokong rakan-rakan Muhammad Abduh seperti Mustaffa Fahmi, Riyaz Pasya, Sa’ad Zaghlol, Fatahi Zaghlol dan Qasim Amin kerana mereka ini menentang Raja Mesir dan inginkan pembaharuan dalam negeri saja.

Pihak British telah berusaha untuk melemahkan semangat Islam di Mesir agar orang-orang Islam kekal dalam keadaan berpecah-belah. Mereka memupuk pendapat yang mengatakan bahawa orang-orang Mesir adalah keturunan Fir’aun; orang-orang Lubnan adalah keturunan bangsa Ponisia (Phoenician); orang-orang Iraq adalah keturunan bangsa Babil dan orang-orang Mekah adalah keturunan Arab yang sebenarnya. Mereka juga mengatakan bahawa orang-orang Mekah sahaja yang berhak memegang jawatan Khalifah kerana Islam turun ditanah suci Mckah. Mereka bertujuan memisahkan orang-orang Arab dari Daulah Othmaniah Turki kerana kerajaan ini berkemampuan menyatukan seluruh umat Islam diatas landasan Islam. Berikutan itu, pihak British menjalankan usaha memburukkan Raja Abbas Mesir. Ramai juga orang-orang Mesir yang menyokong usaha British ini tanpa menyedari bahawa kelemahan Raja Abbas akan memperkukuhkan kekuasaan British di Mesir.

Para penyajak seperti Naseem dan Waliuddin Yakan telah mengarang sajak­sajak yang memuji pihak British di Mesir. Peranan mereka ini serupa dengan para penyajak India yang menulis sajak-sajak memuji kerajaan British di India. Penyajak­penyajak Mesir ini cuba menghidupkan semula sejarah kuno Mesir dan kebudayaan Fir’aun. Mustaffa Kamal pula mendapat sokongan daripada penyajak-penyajak seperti Syouqee dan Barudi dan para cendekiawan seperti Abdul Aziz Jawesh dan Farid Waidi. Mereka ini membantu usaha kebangkitan Islam dan kebudayaan Arab di Mesir.

Sikap golongan bukan Islam
Pertentangan antara dua golongan ini begitu meruncing sekali sehingga sampai keperingkat perkelahian dalam tahun 1911 Masehi. Perbezaan antara Kebangsaan Islam dan Kebangsaan Mesir telah bertukar arah menjadi pertentangan antara Islam dan bukan Islam. Keadaan ini menjadi semakin tegang. Pertikaian ini menggugat Mesir sendiri. Pihak British berasa gembira dan secara halus, mereka telah mengapi­apikan lagi permusuhan itu. British sangat suka mengamalkan dasar ‘pecah belah dan perintah’.

Selama beratus tahun orang-orang Islam dan bukan Islam Mesir dapat hidup bersama dengan aman damai. Hubungan antara mereka begitu baik sekali. Kini berlaku permusuhan antara kedua golongan ini hasil perencanaan pihak British. Cara inilah yang digunakan oleh British terhadap tanah-tanah jajahannya. Sebahagian daripada komplot British ialah menghasut golongan yang berjumlah sedikit (minoriti) supaya memberontak menentang golongan yang berjumlah teramai (majoriti). Pihak British menjalankan usaha menindas golongan yang paling ramai ini dengan memberi sokongan kepada golongan yang sedikit tadi. Pihak Perancis juga melakukan perkara yang serupa terhadap orang-orang Islam Syria, yang merupakan golongan paling ramai di situ.

Apabila pihak British memijak bumi Mesir, mereka telah menjalankan dasar politik kotor. Mereka menghasut golongan yang sedikit (minoriti). Apabila golongan Islam menentang kekuasaan British, golongan yang sedikit ini pula mengambil peluang peluang yang ada dibidang pendidikan dan ekonomi. Mereka dapat memegang jawatan-jawatan yang tinggi dan berpeluang mengumpul harta kekayaan. Tindakan mereka yang tidak adil ini menimbulkan kebencian dihati orang-orang Islam. Orang-orang Islam menganggap kerjasama dengan pihak British sebagai suatu pengkhianatan. Tetapi bagi orang-orang Kristian pula, perkara itu ialah satu tugas yang suci. Hal ini telah mencetuskan ketegangan antara orang-orang Islam dan orang orang Kristian. Pengaruh pihak British yang kian meluas itu telah membawa penindasan kepada golongan Islam dan memberi galakan kepada golongan Kristian di Mesir.

Dalam tahun 1909 M., seorang Kristian telah menjadi Perdana Menteri Mesir. Dia menghidupkan semula Akta Percetakan yang dikuatkuasakan ketika berlaku pemberontakan terhadap A’raabi Pasya dalam tahun 1881 M. Kesemua akhbar orang­orang Islam Mesir menentang tindakan Perdana Menteri tersebut. Tetapi akhbar­akhbar Kristian mengalu-alukan tindakan itu. Akhbar Ahbar Kristian juga menuduh akhbar akhbar Islam sebagai gila dan penjenayah.

Dalam tahun 1910 M., Presiden Amerika Syarikat, iaitu Theodore Roosevelt melawat Mesir. Dia menyampaikan sebuah syarahan di Universiti Kaherah. Syarahannya itu terbukti bertentangan dengan kepentingan rakyat Mesir. Lantaran itu bantahan daripada rakyat Mesir. Sebaliknya, akhbar-akhbar Kristian telah memuji syarahan Roosevelt dan menganggapnya sebagai seorang yang inginkan kebaikan bagi Mesir. Sikap akhbar-akhbar Kristian ini telah membuatkan orang-orang Islam berasa sangsi terhadap golongan Kristian. Orang-orang Islam tidak percaya kepada orang-orang Kristian.

Perang Saudara.
Pada 10hb Februari 1910 M., Pitras Ghali telah dibunuh oleh Ibrahim Nasif, seorang anggota Al-Hizbul Watani. Berikutan peristiwa ini, berlakulah perang saudara di Mesir. Golongan Islam dan golongan Kristian mula bertempur di jalan jalan raya secara terbuka. Puak Kristian belum berpuas hati dengan kegiatan akhbar-akhbar mereka. Oleh itu, mereka pun meminta sokongan daripada akhbar-akhbar British. Akhbar British, ‘Daily News’ memenuhi permintaan itu dan mula menjalankan kegiatan menentang orang-orang Islam Mesir. Orang-orang Kristian Mesir menghantar perwakilan ke England untuk menyebarkan berita-berita palsu mengenai penderitaan mereka.

Pada 5 Mac 1910 M., orang-orang Kristian Mesir telah mengadakan satu persidangan. Hasil daripada persidangan itu ialah mereka telah membuat banyak tuntutan terhadap kerajaan Mesir. Hal ini meruncingkan lagi perang agama antara golongan Islam dengan golongan Kristian. Para pemimpin di kedua belah pihak serta pengintip dan kuncu-kuncu British telah berusaha sedaya upaya untuk membinasakan Mesir. Apabila Riyaz Pasya menjadi Perdana Menteri dalam tahun 1911 M., beliau telah meredakan keadaan. Walaupun keadaan dapat dikawal dan rakyat mula bercakap mengenai keamanan dan perpaduan, namun begitu, peristiwa hitam itu tetap rneninggalkan kesan yang mendalam ke atas kehidupan masyarakat Mesir. Kekeliruan berleluasa di dalam masyarakat. Salah faham di antara golongan Islam dan golongan Kristian tidak dapat diredakan. Golongan berpendidikan lama (tradisional) tidak percaya kepada golongan berpendidikan moden (begitu jugalah sebaliknya). Keadaan ini semua merumitkan lagi sebarang usaha daripada orang-orang yang ingin membawa pembaharuan.

Ahli-ahli politik dan orang-orang yang ingin membawa pembaharuan.
Ahli-ahli politik yakin bahawa punca utama berlaku kekacauan di Mesir ialah kerana tertegaknya kuasa asing di bumi Mesir dan kuasa asing ini perlulah dihalau. Orang-orang yang terlibat dalam kerja kerja pembaharuan pula berpendapat faktor faktor yang membawa kepada tertegaknya kuasa asing sebagai punca kekacauan dalaman Mesir. Mereka menyarankan supaya usaha usaha permbaharuan dijalankan ke atas masyarakat sebagai satu cara untuk menjatuhkan kuasa asing di Mesir.

Tenaga pembaharuan pula terbahagi kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama ingin mengamalkan kebudayaan Barat. Kumpulan yang kedua ingin mengamalkan nilai nilai Islam dan Timur. Kedua aliran pembaharuan ini mempengaruhi keadaan politik Mesir. Para penyokong Fahaman Kebangsaan Mesir menyebelahi kumpulan pertama. Para penyokong Fahaman Kebangsaan Islam pula berpihak kepada kumpulan kedua tadi. Pertikaian ini juga mempengaruhi kesusasteraan Mesir. Kesusasteraan Mesir terbahagi kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama bersumber dari Eropah dan kumpulan kedua pula mengutarakan nilai-nilai Arab lama dan Timur. Bidang pendidikan pun tidak terkecuali daripada kesan pertikaian ini. Para pendidik juga terbahagi kepada dua kumpulan. Satu kumpulan berpegang kepada corak pendidikan Barat. Satu kumpulan lagi pula berpegang kepada cara hidup dan corak pendidikan lama (tradisional).

Pertikaian di kalangan para pemerintah.
Dua aliran pemikiran ini telah membahagikan masyarakat kepada dua puak yang membenci antara satu sama lain. Satu kumpulan ketiga muncul di kalangan dua kumpulan tadi. Kumpulan ini cuba bertindak sebagai jambatan penghubung antara dua kumpulan yang bertelagah tadi. Usaha kumpulan ini telah melahirkan sikap dualisme (berpegang kepada dua aliran fahaman yang bertentangan dalam sesuatu masyarakat). Usaha ini bermula di istana Raja Abbas di Mesir. Dalam bulan Ramadhan, dia mengadakan kuliah tafsir Al-Qur’an di istananya (yang bernama Qasri Abideen) untuk memuaskan hati pihak yang memperjuangkan nilai-nilai hidup Islam dan Timur. Dia juga mengadakan majlis tari-menari di istananya setahun sekali untuk memuaskan hati para pemuja kebudayaan Barat. Sikap dualisme yang bermula di istana Qasri Abideen itu pun merebak ke seluruh Mesir. Penyajak terkenal, Syouqee telah mengarang sajak-sajak memuji Rasulullah (s.a.w.) dan disamping itu, beliau juga menghasilkan sajak-sajak yang memuji majlis tari-menari anjuran Raja Abbas.

Peranan Tenaga Pembaharuan
Kebanyakan pejuang kebudayaan Barat terdiri daripada orang-orang Kristian Syria dan Lubnan yang menetap di Mesir dan juga mereka yang menuntut di Eropah atau sekolah-sekolah zending Kristian Mesir. Orang-orang Kristian Syria dan Lubnan terbahagi kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama berada dibawah pengaruh Britain dan kumpulan kedua pula berada di bawah pengaruh Perancis. Akhbar Al-Muqattam dan Al-Muqattaf mewakili kerajaan British. Para pembaharu Mesir ini bersikap mengecam Islam. Mereka berpendapat, ‘Islam adalah agama yang tidak bernilai. Islam telah menyatupadukan orang-orang Badui Arabia ratusan tahun yang lalu tetapi ia tidak mampu memimpin masyarakat moden abad 20 ini.’ (dalam buku Al-Ittijahat Al-Watania, fil Adab-il-Mausir).

Lord Cromer mengukuhkan pendapat ini dengan berkata, seorang Islam yang tidak kenal adab susila Eropah tidak layak menjadi pemerintah Mesir.Penyajak terkenal, Hafiz Ibrahim telah membaca sebuah sajak di Maktab Wanita Amerika di Mesir dalam tahun 1706 M. Dalam sajaknya itu, dia ada menyebut seperti berikut, ‘Duhai orang Barat, kami sepatutnya menurut dan menyokong mu. Beginilah caranya kami boleh mendapatkan semula maruah kami.’

Serangan Kebudayaan Barat
Mesir bergegar dengan berbagai ancaman. Puak Kristian sedang menyokong British dan menggalakkan kebudayaan Barat. Di samping itu, mereka sedang mempengaruhi belia-belia Mesir. Selain itu, Mesir juga diresapi oleh berbagai bentuk fahaman kebendaan Barat. Untuk menggiatkan lagi usaha ini, sebuah Syarikat Telefon British telah ditubuhkan di Mesir dalam tahun 1907 M. Panggung wayang pertama di Kaherah telah dibuka pada tahun 1896 M. Landasan keretapi pertama dibina dalam tahun 1897 M. Dalam tahun 1898 M, Bank Negara pertama Mesir telah ditubuhkan dan bank ini mengeluarkan wang kertas. Kedai-kedai arak juga dibuka di berbagai tempat. Orang-ramai terlibat dalam kegiatan haram secara, terbuka di seluruh negara Mesir atas nama hak kebebasan perseorangan. Bagi mereka ini, kebebasan bermakna kebebasan daripada segala sekatan agama dan akhlak. Tiga gerakan utama yang memperjuangkan cara hidup Barat dan kebebasan cara Barat ialah:

(i) Gerakan memperjuangkan hak kebebasan perseorangan dan sistem parlimen Barat;
(ii) Gerakan memisahkan agama daripada politik;
(iii) Gerakan pembebasan wanita.

Usaha menegakkan Sistem Parlimen
Gerakan yang pertama bertujuan mencapai hak kebebasan perscorangan dan sistem parlimen. Hampir kesemua pemimpin menyokong gerakan ini. Di antaranya ialah Mustafa Kamal dan Lutfi as-Syed. Mereka ini begitu terpengaruh sekali dengan Revolusi Perancis dan ahli-ahli fikir Perancis schingga mereka menggunakan cogan kata Perancis iaitu ‘Kebebasan, Persaudaraan dan Persamaan’.Mustafa Kamal, para penyajak yang menjadi rakan seperjuangannya dan juga para penulis yang lain ingin sistem parlimen ditegakkan di Mesir. Mereka juga meneruskan usaha untuk mencapai cita-cita itu. Ini merupakan satu langkah yang berani di dalam sejarah Mesir. Dalam tahun 1907, Dewan Rakyat Mesir telah meminta Kerajaan Mesir mengadakan perlembagaan dan sistem parlimen. Dalam tahun itu juga, Lord Cromer di panggil pulang ke Britain. Tidak lama kemudian, satu revolusi berlaku di Turki dan dalam bulan Julai, 1908 Perlembagaan Othmani telah dikuatkuasakan. Peristiwa ini menipengaruhi para pernimpin Mesir. Majlis Perundangan pun menyokong permintaan Dewan Rakyat agar diwujudkan satu sistem parlimen bagi negara Mesir. Raja Abbas dan pihak berkuasa British menentang usaha ini. Tentangan mereka tidak dapat menyekat usaha tersebut daripada merebak dengan pesatnya. Buku Abdur­Rahman Al-Kawakibi yang bertajuk ‘Tabaial Istabdad’ (Corak Penjajahan) telah banyak mempengaruhi suasana politik dan falsafah Mesir. Dalam bukunya itu, Al Kawakibi berbincang dengan panjang lebar mengenai keburukan corak pemerintahan diktator (kuasa pemerintahan terletak di tangan satu orang sahaja). Baginya, pemerintahan ini merosakkan nilai akhlak manusia dan memusnahkan nilai-nilai Islam yang merupakan satu keperluan manusia. Oleh itu, tidak ada negara yang dapat membangun dengan corak pemerintahan ini. Sebenarnya, buku Al-Kawakibi telah mencetuskan revolusi terhadap pernerintahan diktator di Mesir.

Gerakan Memisahkan Agama Daripada Politik.
Gerakan ini berjuang untuk memisahkan agama daripada politik. Para pengikut gerakan ini dipengaruhi oleh pemikiran dan kebudayaan Eropah. Mereka hendak mengenepikan dasar-dasar Islam kecuali beberapa ciri tertentu sahaja. Mereka berpendapat agama perlu dipisahkan daripada politik demi kesejahteraan negara.

Menurut mereka, Eropah tenggelam di dalam kegelapan apabila agama Kristian berkuasa dan telah maju setelah agama Kristian diketepikan. Mereka hendak menggunakan corak pembaharuan sekular yang serupa ke atas Mesir. Memang benar kumpulan agama di. Mesir juga jahil mengenai Ilmu Sains Moden dan Kajian Sains Moden; dan di samping itu menyekat kemajuan. Golongan yang berfahaman moden di Mesir telah menyusun dasar ekonomi dan pentadbiran sebegitu rupa sehingga golongan agama menjadi lemah di segi politik. Golongan hanya terhad di masjid­masjid sahaja. Golongan moden telah melakukan dua perkara:

i) Mereka telah memburukkan nama para pencinta Islam;
ii) Mereka telah memperkecilkan dasar-dasar dan amalan agama Islam.

Sasaran utama gerakan ini ialah Khalifah Daulah Othmaniah iaitu Sultan Abdul Hamid yang kedua. Berbagai cerita mengenai penindasan dan kekejaman telah dikaitkan dengan peribadinya. Sebagai Khalifah Islam, Sultan Abdul Hamid memiliki kekuasaan politik dan agama. Para pejuang gerakan ini ingin melucutkan beliau daripada kedua-dua kuasa tersebut. Para pemimpin Arab ingin Sultan Abdul Hamid memegang kekuasaan politik sahaja dan menyerahkan urusan agama kepada orang­orang Arab yang lebih tahu mengenai ilmu agama (Islam). Para pemimpin Turki telah dituduh sebagai pengikut cara hidup Barat dan penyokong fahaman Liberalisme (Kebangsaan) yang ingin memusnahkan nilai-nilai Islam. Bahan penulisan yang berkaitan dengan perkara ini dicetak di Mesir. Ia tidak mendapat tempat di bawah Daulah Othmaniah. Kebanyakan penulis ini adalah orang-orang Lubnan dan Syria. Karya mereka dicetak dan diterbitkan di Mesir. Salah satu daripada karya terkenal yang menyentuh persoalan ini ialah ‘Ummul Qura’ oleh Abdul Rahman Al-Kawakibi. Dalam buku ini, Al-Kawakibi mencadangkan supaya jawatan Khalifah diserahkan kepada orang-orang Arab dan kerajaan kekal di tangan orang orang Turki. Sebabnya ialah orang-orang Turki mengutamakan politik lebih daripada agama dan minat mereka kepada Islam hanyalah sekadar mengambil hati orang-orang Islam.

Al-Kawakibi begitu berazam sekali menentang Turki Othmaniah sehingga beliau melewati sempadan adab dan akhlak. Beliau hendak membuktikan bahawa orang-orang Turki tidaklah betul-betul mencintai Islam. Beliau merujuk kepada sejarah untuk memperkukuhkan alasannya. Katanya, para Khalifah Turki Othmaniah mengorbankan agama untuk memenuhi kepentingan diri mereka (dalam buku ‘Ummul Qura’). Beliau juga membuat kenyataan berikut: Sultan Fatah mengadakan perjanjian sulit dengan pernerintah Sepanyol iaitu Ferdinand dan Isabella. Perjanjian itu menghendaki Sultan Muhammad Fatah memberi peluang sepenuhnya kepada para pemerintah Kristian menghancurkan negara Arab yang terakhir iaitu Banu Ahmar.

Oleh itu, Sultan Muhammad Fatah telah membiarkan darah lima juta orang Islam mengalir dan membenarkan mereka dipaksa memeluk agama Kristian. Al-Kawakibi juga menuduh Sultan tersebut menyekat angkatan laut Afrika daripada membantu orang-orang Islam Sepanyol. Sebaliknya, Sultan telah memperolehi peluang menyerang Macedonia dan Konstantinopal dengan bantuan angkatan laut tersebut.

Kenyataan Al-Kawakibi ini bukanlah merupakan satu fakta sejarah. Ia adalah khayalannya semata-mata sebab Sultan Muhammad Fatah menakluki Konstantinopal pada tahun 1453 M. dan Ferdinand serta Isabella menaiki takhta kerajaan Sepanyol pada tahun 1479 M. Sultan Muhammad Fatah mangkat pada tahun 1481 M. Dalam. tempoh ini, Kerajaan Islam Granada masih wujud lagi. Ia jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella pada tahun 1492 M. dan beberapa tahun selepas itu, barulah berlaku pernbunuhan dan pengkristianan orang Islam Sepanyol.

Abdul Rahman Al-Kawakibi begitu kuat sekali menentang Turki Bani Othmaniah sehingga ia menyelewengkan fakta sejarah di dalam penulisannya. Penentangannya telah sampai ke peringkat yang melampau apabila dia menuduh Sultan Salim Turki menghapuskan para pemerintah Abbasiah di Mesir dan membunuh wanita-wanita hamil sedangkan para pemerintah Kristian di Sepanyol pula membakar hidup-hidup orang-orang Islam di situ.

Al-Kawakibi menulis mengenai Sultan Abdul Hamid, ‘Sultan Abdul Hamid menyangka kerajaannya akan dapat diperkukuhkan jika undang-undang Allah digantung dan riba serta arak dihalaIkan.’

Al-Kawakibi membuat kesimpulannya mengenai orang-orang Turki seperti berikut ‘Orang-orang Turki membantu Russia menentang orang-orang Islam Tartar. Mereka juga membantu Belanda menentang orang-orang Islam di Pulau Jawa dan India.’

Abdul Rahman Al-Kawakibi berusaha menghasut orang-orang Arab supaya menentang Daulah Othmaniah dan membebaskan diri mereka daripada pemerintahan tersebut. (Ummul Qura). Sebuah lagi buku yang tersebar luas di Mesir ialah ‘Zikra­wa-Ibra’ oleh Sulaiman Bustani. Buku ini diterbitkan pada tahun 1908 M. Sulaiman Bustani adalah seorang Kristian. Beliau membuat kajian mengenai perlaksanaan undang-undang Daulah Othmaniah sebelum dan selepas pembentukan perlembagaan yang penuh kekejaman. Usaha ini membantu peranan para pemberontak Turki dan Negara-negara Eropah yang ingin memecah-belahkan Daulah Othmaniah Turki. Turut menyemarakkan lagi api kekecohan ini ialah para penyajak seperti Naseem, Waliuddin, Yakan dan Hafiz Ibrahim.

Gerakan Pembebasan Wanita.
Gerakan yang ketiga ini memperjuangkan hak kebebasan wanita. Gerakan ini ingin wanita terlibat di dalam setiap bidang kehidupan. la berkait rapat dengan kedua gerakan yang telah disebutkan sebelum ini. Kedua gerakan yang disebutkan itu inginkan kebebasan orang perseorangan. Gerakan yang ketiga ini inginkan kebebasan untuk wanita. Qasim Amin menulis dua buah buku yang berkaitan dengan perkara ini iaitu ‘Tahrir-ul-Mirat’ (Kebebasan Wanita) dalam tahun 1899 dan ‘Al-Miratul Jadidah’ (Wanita Moden) dalam tahun 1900. Buku-buku tersebut telah menimbulkan kekecohan besar yang berterusan selama lima puluh tahun di dalam negara Mesir. Dalam buku pertamanya, dia menganggap memakai tudung muka (hijab) bagi para wanita sebagai amalan yang tidak ada kena mengena dengan Islam. Islam membenarkan wanita mendedahkan tangan dan muka. Buku yang kedua (Al-Miratul Jadidah) membayangkan pengaruh Barat. Dalam, buku ini, Qasim Amin ingin melihat-wanita Mesir hidup seperti kaum wanita Inggeris dan Perancis.

Dalam buku ‘Tahrir-ul Mar’ah’, Qasim Amin membincangkan empat perkara. Perkara yang pertama ialah mengenai tudung muka (purdah). Sebahagian besar buku ini membincangkan perkara ini. Perkara kedua ialah penglibatan wanita di dalam kehidupan seharian manusia. Perkara yang ketiga ialah jumlah isteri (yakni poliganmi). Perkara yang keempat dan terakhir ialah mengenai penceraian. Dalam membincangkan perkara-perkara tersebut, Qasim Amin menulis dengan gaya Barat tanpa menyokong pendapatnya dengan dalil-dalil (fakta-fakta). Dia telah melakukan kesilapan-kesilapan dalam usahanya hendak membuktikan bahawa pendapatnya itu bersesuaian dengan dasar-dasar Islam. Contohnya, dia mengatakan bahawa tidak ada peraturan dalam Islam yang mewajibkan pemakaian tudung muka (purdah). Menurutnya, tudung muka ialah adat resam yang diambil dari negara-negara lain dan akhirnya menjadi sebahagian daripada amalan masyarakat Islam. Katanya jika tudung untuk muka wajib bagi wanita, mengapa ia tidak diwajibkan kepada lelaki?

Qasim Amin mengecam para ulamak dan ahli Fiqh Islam. Buku-bukunya ini mendapat tentangan hebat daripada orang ramai tetapi tentangan itu terhad di dalam akhbar-akhbar sahaja. Muhammmad Talat menulis sebuah makallah bertajuk ‘Tarbiyyat-ul-Mar’ah wal Hijab'( Pendidikan Wanita dan Hijab) yang mengandungi hujah-hujah yang kuat mengenai hijab dari kaca mata Islam. Namun begitu, makalahnya ini bukanlah merupakan satu usaha menjawab hujah-hujah di dalam buku Qasim Amin.

Dalam buku keduanya, iaitu ‘Al-Mar’ah Jadidah’, Qasim Amin mengaku telah mengenepikan dasar-dasar serta nilai-nilai Islam ketika menulis buku tersebut. Dia telah menulis buku itu berdasarkan pengalaman dan fakta-faktanya sendiri. Dia juga menghasut para wanita supaya menentang segala nilai-nilai akhlak dan agama dan berusaha membebaskan diri mereka. Qasim Amin cuba membuktikan bahawa kemunduran orang-orang Islam berpunca daripada sistem kekeluargaan, peraturan hijab (yakni peraturan mengenai hubungan antara lelaki dan wanita menurut Islam) dan dasar-dasar perundangan Islam (Syari’ah). Sungguh malang sekali kerana seorang Islam boleh mengecam Islam ke peringkat yang tidak berani dilakukan oleh orang asing sendiri.

Sikap tidak menghargai nilai-nilai Islam.
Para belia yang dipengaruhi kebudayaan Barat tidak suka mengamalkan dasar dasar Islam. Seorang cendekiawan terkenal, iaitu Taha Hussin telah meminta maaf kerana tidak memulakan kuliahnya dengan ‘Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim’. Beliau memberi alasan berikut: ‘Jika saya memulakan kuliah dengan kahmah Allah, para hadirin akan ketawa kerana ia bertentangan dengan perkembangan moden sekarang.’ (Majallah Al-Hidayah.)

Golongan ini tidak menentang kemajuan Barat. Mereka ingin mencapai kemajuan kebenaran tanpa mengenepikan agama (ad-Din). Walaupun keikhlasan mereka terhadap Islam tidak dapat diragui, namun begitu mereka telah menjadi lalai lantaran pengaruh Barat. Golongan ini memuji Islam. Mereka menggalakkan sejarah dan adat resam Islam. Kumpulan sajak karya Muharram penuh dengan huraian kegemilangan Islam pada masa lampau. Kasyif pula berani mengatakan bahawa kemunduran Islam disebabkan orang-orang Islam telah menyimpang daripada agama Islam. Di kalangan para penyajak ini, Syouqilah yang paling terkemuka. Orang-orang terpelajar golongan ini bersetuju menghilangkan salah faham terhadap Islam yang ada di hati orang ramai dan juga membina semula keyakinan mereka kepada Islam. Lantaran itu mereka pun menjalankan usaha membanteras semua amalan bukan Islam yang ada di kalangan orang-orang Islam Mesir. Muhammad Abduh, Abdullah an­Nadim dan Abdur-Rahman al Kawakibi memainkan peranan utama dalam usaha tersebut. Amalan-amalan bukan Islam yang ada pada waktu itu menggambarkan kejahilan orang orang kafir Mekah di zamah Rasulullah. Keadaannya begitu genting sekali schingga sukar bagi seseorang tokoh pembaharuan hendak membawa perubahan kepada susunan masyarakat waktu itu.

Peribadi Syeikh Muhammad Abduh.
Syeikh Muhammad Abduh adalah salah seorang tokoh pembaharuan yang terkemuka pada zamannya. Tujuan utamanya ialah hendak membawa keserasian antara Islam dan Barat. Beliau adalah pengikut Jamaluddin Afghani. Usaha Muhammad Abduh ini menggambarkan tindakan Jamaluddin Afghani. Kita boleh bahagikan gerakan Syeikh Muhammad Abduh ini kepada dua bahagian: Bahagian, pertama melibatkan zaman sebelum beliau berada dalam buangan. Bahagian kedua pula inelibatkan zaman beliau kembali ke Mesir dari buangan di Paris.

Terdapat perbezaan besar antara dua bahagian ini. Dalam bahagian pertama, beliau menumpukan seluruh perhatian kepada usaha menyatupadukan Dunia Islam. Bahagian kedua pula berkaitan dengan usahanya hendak membawa keserasian antara Islam dan Barat.

Dalam bahagian pertama, beliau berusaha sedaya upaya menentang segala bentuk kemungkaran dan kebathilan seperti bidaah, salah faham terhadap Islam dan takdir serta lain-lain lagi yang sedang melanda masyarakat Islam. Beliau cuba menyedarkan masyarakat supaya merujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah dan Sejarah Islam. Beliau menerangkan bahawa Islam bukanlah satu agama adat resam tertentu tetapi adalah satu sistem hidup yang lengkap.

Sekembalinya dari Paris, beliau memperkenalkan ilmu Sains Barat di Universiti Al-Azhar. Di samping itu, beliau juga cuba merapatkan jurang yang ada antara Islam dan tamadun serta kebudayaan Barat. Langkahnya itu sesuai dengan waktunya kerana para ulamak Al-Azhar tidak mahu mempertingkatkan pembelajaran mereka dengan Sains Moden. Hal ini patut mereka lakukan tanpa peringatan dari luar. Dia menyuarakan pendapatnya ini di dalam ceramah-ceramah, perjumpaan perjumpaan peribadi dan perbincangan-perbincangan dengan guru-guru, para penuntut, ulamak dan lain-lain lagi. Dalam hal ini beliau menunjukkan sikap yang terlalu bebas. Lantaran itu, beliau menjadi seorang ulamak dan pemimpin yang menimbulkan banyak pertentangan (kontroversi). Golongan yang berfahaman bebas (Liberal) merujuk kepadanya untuk mendapatkan pendapat.

Berakhirnya Daulah Othmaniah.
Perang Dunia Pertarna meninggalkan kesan yang sangat mendalam ke atas kehidupan masyarakat dan politik Mesir. Berbagai pemikiran dan agama yang wujud di Mesir telah menyebabkan susunan masyarakat Mesir bergolak. Perkara yang paling membimbangkan ialah berkenaan sistem pemerintahan berkhalifah. Walaupun Mesir ada banyak perbezaan, namun begitu ia masih patuh kepada sistem pemerintahan berkhalifah. Pada 18hb Disember, 1914, Mesir berada di bawah perlindungan Kerajaan British. Untuk memutuskan hubungan antara Mesir dengan Turki, Raja Abbas telah digulingkan dan Amir Hussin bin Kamil telah dilantik menjadi Raja Mesir dengan memakai gelaran Sultan. Jawatan Hakim Turki untuk Mesir telah dimansuhkan. Walau bagaimana pun, orang-orang Islam Mesir tidak memutuskan hubungan mereka dengan pemerintahan Khalifah Islam di Turki. Mereka juga terus menyatakan tentangan mereka terhadap kuasa-kuasa asing yang memusuhi mereka. Mereka enggan menerima Sultan Hussin sebagai raja mereka. Berikutan itu, dua cubaan membunuh Sultan Hussin telah dilakukan. Para ulamak Al-Azhar telah disenyapkan oleh Perdana Menteri. Dalam tahun 1918, banyak pertubuhan sulit telah ditubuhkan untuk menghalau British dari Mesir. Orang kanan Mustafa Kamal, iaitu Muhammad Farid telah menyokong Daulah Othmaniah walaupun beliau berada dalam buangan. Pihak British telah menjadikan Mesir sebagai pusat kegiatan sulitnya yang bertujuan untuk menghapuskan Daulah Othmaniah Turki. British juga mendapat keuntungan wang yang banyak dengan menyeret Mesir ke dalam kancah peperangan. Kedua perkara ini telah menimbulkan penentangan hebat daripada rakyat Mesir. Namun begitu, ada juga sekumpulan rakyat Mesir yang menyokong kerajaan British. Pada 15hb September 1915, Perdana Menteri Mesir menyampaikan satu syarahan. Dalam syarahan itu, beliau menuduh pihak Jerman kejam dan pihak British pula dianggapnya adil.

Sekumpulan cendekiawan Mesir menerbitkan satu surat menasihati rakyat Mesir supaya mematuhi pihak yang berkuasa. Walaupun terdapat usaha-usaha ini, negara Mesir pada umumnya menyebelahi Turki. Penyajak terkenal Muharram telah manulis sajak mernuji Turki: ‘Orang-orang Turki adalah tentera Allah. Andainya kerajaan Turki tidak gemilang di dunia, maka tiadalah lagi orang hendak melaungkan azan.’

Mesir berada di dalam keadaan berkemelut ini selama empat tahun. Akhirnya, dalam tahun 1919 M., rakyat Mesir di bawah pimpinan Mustafa Kamal telah memberontak menentang pihak British dan para penyokongnya. Tentera British pun bertindak balas dengan kejam dan ganas. Rakyat Mesir berasa terkejut dan kecewa apabila pasukan tentera Berikat memasuki dan menawan Turki. Setiap kanak-kanak Mesir mengalunkan Qasidah Hafiz Ibrahim yang bermaksud seperti berikut: ‘Duhai Aya Sofia, detik berpisah sudah tiba. Tetapi kau harus kenangi hari hari di mana orang-orang mulia bersolah di atas bumi mu.’ Kesedihan mereka terubat apabila rakyat Turki di bawah pimpinan Mustafa Kamal Pasya telah melancarkan perang kemerdekaan. Apabila Mustafa Karnal Pasya membebaskan beberapa bahagian kawasan Anatolia daripada genggaman tentera Yunani (Greek), maka beliau pun menjadi tumpuan citi-cita dan harapan mereka.

Setelah Mustafa Kamal membebaskan Aastana, rakyat Mesir menyambut kejayaan itu dengan penuh gembira. Mustafa Kamal menggulingkan Sultan Abdul Hamid dan meletakkan Wahiduddin sebagai ganti. Rakyat Mesir menyokong langkah itu. Tidak lama kemudian, Mustafa Kamal mengisytiharkan bahawa negara (politik) dan agama ialah dua perkara yang berasingan. Lantaran itu, beliau pun melucutkan kuasa politik Sultan Wahiduddin. Sultan Wahiduddin pun menjadi Khalifah di segi nama saja tanpa ada kuasa politik. Walaupun tindakan ini merbahaya, tetapi sekumpulan rakyat Mesir menyokongnya. Perkara ini menjadi tajuk perbincangan rakyat Mesir selama dua tahun berturut-turut. Mereka berbincang sama ada tindakan Mustafa Kamal itu betul atau sebaliknya. Muhammad Syakir, seorang ulamak Mesir turut memuji orang-orang Turki yang tabah itu. Tiba-tiba, rakyat Mesir mendapat tahu bahawa Mustafa Kamal telah memansuhkan terus sistem pemerintahan Khalifah yang memang telah pun kehilangan kuasa politik itu. Mereka sangat terkejut dan pilu sekali mendengar berita itu.

Orang-orang lain yang mengaku khallfah.
Empat hari selepas sistem pernerintahan Khalifah dihapuskan, para ulamak Al-Azhar telah mengisytiharkan tindakan Mustafa Kamal itu tidak sah. Mereka berasa perlu mengadakan persidangan untuk menegakkan semula corak pemerintahan Khalifah Islam. Sebaik saja para ulamak Al-Azhar membuat kenyataan tersebut, pertikaian untuk memegang jawatan Khalifah pun kian hebat. Raja Afghanistan yang bernama Amanullah Khan melahirkan keinginannya hendak menjadi Khalifah orang­orang Islam. Syarif Hussin bin Ali pula menerima bai’ah (sumpah setia) dari rakyat Palestin dan Jordan Timur. Raja Fuad dari Mesir adalah orang yang penting di dalam usaha merebut jawatan Khalifah umat Islam.

Pihak British pula sedang berusaha habis-habisan menyekat sistem pemerintahan Khalifah Islam ditegakkan semula. Sultan Wahiduddin Turki yang digulingkan itu menghabiskan masanya dalam buangan di Pulau Malta. Beliau juga mencadangkan dirinya sendiri sebagai Khalifah umat Islam. Alasan yang diberinya ialah beliau bukan melarikan diri dari Turki tetapi hanya berpindah ke tempat yang lebih selamat lantaran sikap para penyokong Mustafa Kamal yang menentang Islam itu. Tambahnya lagi, beliau juga ingin mempertahankan Islam dan mendedahkan rancangan jahat kumpulan Mustafa Kamal.

Terdapat tindakan dua penjuru. Di samping ada usaha untuk mengadakan Persidangan Islam, terdapat pula perebutan jawatan Khalifah. Sebuah jawatankuasa atas nama Persidangan Islam telah dibentuk dan sebuah majalah juga telah diterbitkan atas narna tersebut. Sebuah makalah oleh Syed Rasyid Ridha telah diterbitkan di dalam keluaran pertama makalah tersebut. Dalam makalahnya itu, Syed Rasyid Ridha menyebut, ‘Ini merupakan persidangan pertama yang melibatkan para ulamak dari semua negara Islam. Persidangan ini bertujuan menghidupkan semula asas negara Islam dan ingin undang-undang Islam ditegakkan semula. Persidangan ini juga bertujuan merangka dasar-dasar pendidikan yang boleh memberi panduan di segi agama dan di samping itu berkemampuan menyelesaikan masalah-masalah duniawi. Imam dan Khalifah umat Islam akan dipilih di dalam persidangan ini.’

Cawangan-cawangan jawatankuasa Persidangan tersebut ditubuhkan di berbagai tempat di Mesir. Sekali lagi umat Islam menaruh harapan agar sistem pemerintahan Khalifah ditegakkan semula. Namun begitu, persidangan ditangguhkan beberapa kali kerana beberapa sebab. Sebab utama kegagalan ini ialah Sa’ad Zaghlol, iaitu Perdana Menteri Mesir sendiri. Beliau adalah penentang persidangan Islam. Sa’ad Zaghlol juga adalah scorang yang sangat berpengaruh dan beliau dengan senang boleh menghasut rakyat Mesir supaya menentang Raja mercka. Di samping itu, tersebar khabar angin mengatakan bahawa British sedang menyokong supaya Raja Fuad Mesir menjadi Khalifah.

Bermulanya penentangan terhadap Raja Fuad bermula di Al-Azhar. Para ulamak dan cendekiawan ini terbahagi kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama terdiri daripada para ulamak rasmi yang diketuai oleh Naib Canselor Universiti Al­Azhar. Kumpulan pertama ini menyebelahi Raja Fuad. Kumpulan ini menentang pemilihan Raja Fuad sebagai Khalifah dan mereka juga tidak menerima corak pemerintahan Khalifah. Menurut mereka, persidangan tersebut sepatutnya diadakan di Mekah atau lain-lain negara yang bebas.

Selepas ditangguh beberapa kali, persidangan itu pun diadakan pada 13hb Mei 1926 M.. Hanya tiga puluh empat perwakilan sahaja yang hadir. Persidangan itu menjadi tidak lebih dari perbualan rasmi sahaja. Persidangan itu mernbuat rumusan bahawa satu persidangan jawatankuasa kerja akan diadakan di Mesir. Cawangan­cawangan akan ditubuhkan di Negara-negara Islam yang lain. Persidangan tersebut juga akan diadakan lagi jika perlu. Kegagalan persidangan Islam ini sangat menyedihkan Mesir, seumpama sedihnya ia ketika pemerintahan Khalifah dihapuskan.

Sikap Golongan Mulhid (Atheis).
Para penyokong kebudayaan Barat dan golongan Mulhid (Atheis) berasa gembira dengan penghapusan pemerintahan Khalifah dan kegagalan persidangan Islam. Orang-orang Islam Mesir telah putus harapan. Mereka mula dilanda kemerosotan politik dan akhlak. Ketika ini, empat buah buku yang membincangkan pemerintahan Khalifah dan politik Islam telah diterbitkan. Buku-buku ini telah membuat rakyat Mesir terlibat di dalam perbincangan-perbincangan fahaman (ideologi) selama bertahun-tahun. Dua daripada buku-buku tersebut memberi huraian yang baik mengenai corak pemerintahan Khalifah Islam sedangkan buku yang dua lagi itu menentang sistem pemerintahan tersebut. Buku-buku yang menyokong corak pemerintahan berkhalifah ialah:

i) ‘Al-Khalifat Awil Imamah-el-Uzma’ (Pernerintahan berkhalifah atau Pernimpinan yang Agung) oleh Almarhum Syed Rasyid Ridha.
ii) ‘An-Nakir ala Munkir-i-Ni’amati Min as-Din-e wal Khalifati Wal Ummah’ (Kritik terhadap para penentang Din. Pemerintahan berkhalifah dan Ummah) oleh bekas Syeikhul Islam Turki iaitu Mustafa Sabri.

Kedua buah buku tersebut memberi huraian ilmiah mengenai kepentingan dan kelebihan undang-undang Islam dan corak pemerintahan berkhalifah. Mustafa Sabri mengkaji segala pendapat Mustafa Kamal dengan terperinci. Hasil daripada kajiannya itu, beliau telah membuktikan bahawa Mustafa Kamal telah menyebelahi Yahudi dan Kristian dan menimpakan kerugian yang besar kepada Islam. Sebuah buku lain yang berjudul ‘Pemerintahan berkhalifah dan kekuasaan sebuah negara’ telah diterbitkan tidak lama kemudian. Pengarang buku tersebut ialah Abdul Ghani Baiq. Buku ini dikarang di dalam bahasa Turki dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pengarang buku ini cuba membuktikan bahawa corak pemerintahan berkhalifah merupakan satu persoalan politik yang boleh dipertikaikan, bahkan ianya tidak ada dalam Islam.

Sebuah lagi buku yang serupa berjudul ‘Al Islam wa Usuulul Hukm’. Buku ini meninggalkan kesan yang hebat kepada para pendidik dan ahli fikir Mesir. Buku ini cuba menunjukkan bahawa tidak ada bukti di dalam Al-Quran atau As-Sunnah yang menyuruh umat Islam mengamalkan corak pemerintahan berkhalifah. Buku ini juga menganggap pendapat para ulamak Fiqh yang menyokong corak pemerintahan berkhalifah berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai tidak berasas. Menurut buku ini, Rasulullah (s.a.w.) melaksanakan tugas kerasulan dan baginda tidak memerintah seperti seorang raja atau ketua negara. Buku ini menolak semua undang-undang Islam sama ada yang berkaitan dengan jenayah mahu pun yang menyentuh hal ehwal orang awam (munakahat, muamalat). Ringkasnya, buku ini memutarbelitkan kenyataan sejarah Islam dan memupuk pendapat pendapat yang bertentangan dengan Islam. la memainkan peranan penting dalam menyesatkan orang ramai.

Golongan mulhid (atheis) Turki menyemai fahaman sekular di kalangan rakyat melalui undang-undang dan paksaan tetapi di Mesir, fahaman tersebut diterima dengan rela hati oleh rakyat. Orang-orang Turki mengambil ‘serigala putih’ sebagai lambang fahaman atau pegangan mereka. Rakyat Mesir pula mengambil ‘Abul Haul’ sebagai lambang. Lambang-lambang ini dicetak di atas wang-wang kertas dan stem-stem pos. Di Mesir mahkamah-mahkamah Syariah dan hijab wanita (purdah) dihapuskan. Percampuran lelaki dan wanita telah digalakkan. Berbagai gerakan menentang Islam telah wujud. Satu gerakan yang berusaha untuk menukar tulisan Arab kepada tulisan Rumi dan menggantikan bahasa Arab asli dengan bahasa Arab pasar telah dilancarkan.

Laungan Fahaman Kebangsaan Arab.
Fahaman Kebangsaan Arab tidak mendapat tempat ketika usaha Persidangan Islam sedang ketara di Mesir iaitu sebelum meletusnya Perang Dunia Pertama. Apabila corak pemerintahan berkhalifah dihapuskan, usaha Persidangan Islam telah bertukar menjadi usaha menegakkan fahaman kebangsaan Arab. Gerakan ini menjadi terkenal dalam masa yang singkat sahaja. Setengah orang menganggap fahaman kebangsaan Arab sebagai sumber perpaduan dan tidak terfikir oleh mereka bahawa ianya berbeza daripada risalah Islam. Kristian Lubnan memaparkannya sebagai satu falsafah dan mereka ini disertai oleh golongan Mulhid (Atheis) dalam Hizbul Ummah telah bersatu tetapi penyatuan mereka ini hanya sementara sahaja.

Anasir-anasir jahat menyangka mereka menegakkan fahaman Kebangsaan Mesir melalui penyatuan usaha kedua kumpulan tadi. Mereka memupuk pertalian erat antara fahaman kebangsaan dengan tamadun dan kebudayaan Firaun. Firaun dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya menjadi tajuk perbualan yang hangat ketika itu. Patung patung Firaun dapat dilihat di bangunan bangunan, di stem, duit duit syiling, alat-alat tulis dan lain-lain lagi. Justeru itu, fahaman Kebangsaan Mesir dan fahaman Kebangsaan Firaun berjalan seiring.

Pertikaian antara yang lama dan yang moden.
Nilai-nilai lama adalah segala yang berkait rapat dengan cara hidup Islam. Nilai-nilai moden pula berkait rapat dengan segala nilai-nilai yang dibawa masuk ke Mesir dari Eropah. Pertikaian ini telah bermula semenjak zaman Muhammad Ali Pasya. Pertikaian ini menjadi lebih hebat apabila ada perwakilan dari Mesir yang melawat Eropah untuk mengkaji corak pendidikan di sana. Di samping itu, ada pakar­pakar asing yang melawat Mesir untuk membantu di bidang tadi.

Perkara ini kian meruncing ketika Ismail Pasya berkuasa. Ismail Pasya ingin Mesir menjadi sebahagian dari Eropah. Justeru itu, beliau membuka pintu Mesir seluas-luasnya untuk menerima segala perkara yang datang dari Eropah. Syeikh Muhammad Abduh dan Abdullah an-Nadim telah berusaha menyekat perkembangan ini ketika mereka hidup. Selepas Perang Dunia Pertama, pertikaian ini bertukar menjadi pertelegahan fahaman (fikiran).

Perjuangan fahaman Barat yang paling gigih ialah Salam Moosa. Dia menulis sebuah buku berjudul, ‘Hari ini dan Esok’. Dalam bukunya itu, dia mengecam Islam dan nilai-nilai Islam. Buku ini diterbitkan dalam tahun 1927 M. Dalam buku tersebut, beliau menulis, ‘Kita mesti putuskan hubungan kita dengan Asia dan bersatu dengan Eropah. Ini adalah pendapat saya. Saya akan terus berusaha secara rahsia dan terbuka untuk memupuk pendapat ini. Saya kufur terhadap Timur dan berimankan Barat.’ Berdasarkan pendapat ini, beliau telah menjalankan usaha menghapuskan segala nilai­nilai Islam dan Timur. Beliau mempersendakan Islam dan umat Islam secara terbuka.

Dalam tahun 1938 M., sebuah lagi buku yang berjudul, ‘Masa depan pendidikan di Mesir’ telah diterbitkan. Buku ini ialah hasil karya Taha Hussin. Dalam buku ini, Taha Hussin membayangkan rancangan pendidikan Mesir pada masa depan. Buku ini lebih membahayakan daripada buku Salamah Moosa kerana Salamah Moosa adalah seorang penulis biasa sahaja sedangkan Taha Hussin.memegang jawatan­jawatan penting. Bahkan kedudukannya itu memberinya kemampuan untuk melaksanakan rancangan pendidikannya diseluruh negara. Jawatan-jawatan yang dipegangnya ialah Pengetua Maktab Sastera Kaherah, Ketua Pengarah Kementerian Pelajaran, Setiausaha Teknik Kementerian Pelajaran dan Canselor Universiti Iskandariah. Ramai para penuntut dan pengikutnya terpengaruh dengan falsafahnya itu.

Taha Hussin menekankan tiga perkara penting di dalam bukunya itu:

i) Mesir patut dibaratkan dan diputuskan dari Islam;
ii) Fahaman Kebangsaan patut diperluaskan dan kerajaan sekular di tegakkan;
iii) Bahasa Arab sebagai Al-Quran patut digantikan dengan bahasa Arab sebagai bahasa metafizik.

Sebuah buku Taha Hussin yang lain berjudul ‘Fi-Sy’erel Jahil’. Buku ini menyerang nilai-nilai lama dalam kesusasteraan. Dalam buku ini, Taha Hussin cuba menggoncangkan keyakinan orang terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Almarhum Mustafa Sadiq-urRafi’ah telah bertindak balas dengan menulis dua buah buku menentang pendapat Taha Hussin yang palsu dan tidak berasas itu. Kedua buku itu berjudul ‘Al Markah Bainul Qadeem wa Jadid’ dan ‘Tahti Raitil Quran’. Gerakan yang berlawanan dengan Islam ini bergiat di empat sempadan, iaitu:

i)      Wanita;
ii)     Pakalan;
iii)    Pendidikan;
iv)     Bahasa dan kesusasteraan.

Usaha ini mencetuskan pertikaian di dalam segala bidang. Kejayaan yang luar biasa telah dicapai di dalam bidang yang menyentuh kaum wanita. Qasim Amin telah mempelopori kebebasan wanita dan kini kebebasan itu telah membawa kepada pembogelan (pendedahan aurat). Kaum wanita memakai yang separuh bogel. Kaum wanita juga terlibat dalam politik dan pemimpin mereka ialah puan Safiah Zaghlol dan Huda Syarawi. Huda Syarawi mengasaskan satu pertubuhan yang memperjuangkan kebebasan wanita. Beliau inengadakan perjumpaan-perjumpaan dan mengeluarkan kenyataan di dalam akhbar serta menghasut kaum wanita supaya berani rnembebaskan diri mereka dari kongkongan rumahtangga. Begitu hebat sekah perubahan yang dibawanya sehingga setiap lelaki siuman berasa terpegun. Inilah latar belakang politik dan masyarakat Mesir ketika Imam Hasan Al-Banna dilahirkan, dibesarkan dan dididik. Beliaulah yang akhirnya melancarkan satu gerakan Islam yang hebat yang terkenal dengan nama Al-Ikhwan Muslimin.

insyaAllah bersambung…

Advertisements
This entry was posted in Detik-Detik Hidupku, MUTIARA DA'WAH. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s