Bahan Halaqah Keluarga – “Urgensi Syahadatain”

URGENSI SYAHADATAIN

Syahadatain adalah pintu gerbang Islam
Untuk menjadi Muslim dan masuk Islam, seseorang itu harus menyatakan persaksiannya terhadap kebenaran Islam itu dengan mengucapkan kalimah syahadatain. Syahadah tauhid merupakan pengakuan terhadap keTuhanan Allah swt yang menurunkan sistem Islam kepada Rasul-Nya yakni Muhammas saw. Syahadah Rasul pula merupakan pengakuan bahawa Muhammad saw harus dijadikan panutan dan panduan dalam melaksanakan Islam. Dengan mengucapkan syahadah, maka seseorang itu telah diakui sebagai orang Islam (Muslim) yang memiliki hak dan kewajipan yang sama dengan Muslim yang lain, aman dan damai dalam naungan Islam.

Rasulullah saw pernah bersabda:-
“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa ilaha illallah, apabila mereka telah mengucapkan laa illaaha illallah maka darah dan harta mereka menjadi suci”

Terdapat juga dalam riwayat, bagaimana Rasul saw menjadi marah ketika mendengarkan laporan bahawa Usamah bin Zaid telah memenggal musuh yang telah mengucapkan syahadah. Baginda bersabda:- “Mengapa tidak engkau belah sahaja dadanya, sehingga engkau tahu isi hati dia yang sebenarnya”.

Syahadatain merupakan intisari ajaran Islam.
Secara global Islam terdiri atas aqidah dan syari’ah. Sisi-sisi lain Islam yang terdiri dari ibadah, akhlak, dan mu’amalah merupakan implementasi syahadah tauhid dan syahadah rasul ini.

Asas Perubahan
Ketika hendak membangun masyarakat baru di atas nilai-nilai jahiliyah, Rasulullah saw tidak mengawali perubahan itu dari politik, ekonomi atau yang lain. Baginda mengawalinya dengan merubah apa yang ada di dalam jiwa. Hal yang paling penting yang ada di dalam jiwa itu adalah keyakinan. Dengan syahadatain, terjadilah perubahan besar yang sangat mendasar dalam seluruh aspek kehidupan generasi terbaik itu. Bangsa yang kecil, terasing, dan terkebelakang tersebut kemudiannya menjadi bangsa terbaik yang pernah di lahirkan untuk seluruh bangsa. Mereka hijrah dari jahiliyyah menuju Islam, dari kegelapan menuju cahaya yang terang-benderang.

Inti da’wah Rasul saw
Syahadatain dengan konsep sebegini merupakan inti yang dida’wahkan para Nabi dan Rasul as. Mereka semuanya mengatakan “Fattaqullah wa athii ‘uuni” (bertaqwalah kepada Allah dan taatilah aku!). Kenyataan mereka ini di abadikan di dalam Al-Quran dalam kisah-kisah para Nabi yang tersebar di pelbagai helaian Al-Quran.

Fadilah dan keutamaannya
Banyak fadilah dan keutamaan yang terkandung di dalam syahadatain, di antaranya seperti yang dikatakan Rasul saw sendiri,

“Barangsiapa mengucapkan laa ilaaha illallah, ia masuk syurga”

“Barangsiapa mati sedang ia mengetahui bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, ia masuk syurga”

“Dua kata yang ringan diucapkan nanum berat timbangannya, yakni, laa ilaaha illallah, Muhammad Rasulullah”

Di saat Baginda saw menda’wahkan syahadatain di Makkah, masyarakat terbahagi kepada dua. Satu golongan menerimanya dengan tulus, siap secara mutlak menanggung segala kesan dengan mempertaruhkan seluruh jiwa dan raga. Manakala satu golongan lagi, menolaknya dengan segala kebencian dan permusuhan dengan mempertaruhkan segala jiwa dan raga juga. Kedua golongan tersebut, sangat memahami makna dan kesan dari syahadah tersebut.

Rujukan Rasmul Bayan, PKS

Advertisements
This entry was posted in Bahan Halaqah Keluarga, HALAQAH KELUARGA. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s