Kepedihan Akan Sirna, Pahala Tersisa

”Telah sirna haus dahaga, telah basah kerongkongan, dan telah tetap pahala insyaAllah”

Ketahuilah wahai saudaraku – semoga Allah merahmati Anda – sungguh Anda akan menemui masa-masa sulit, masa-masa yang melelahkan, dan berbagai ujian, padahal Anda tengah berjalan di atas jalan kebenaran dan disibukkan oleh berbagai aktifitas dalam Islam. Apabila Anda teguh di atas kebenaran dan sabar menghadapi berbagai ujian, niscaya kepedihan akan sirna, kelelahan akan hilang, dan yang tersisa bagi Anda adalah ganjaran dan pahala, insyaAllah.

Tidakkah Anda lihat, seseorang yang menunaikan shiyam (puasa) di hari yang sangat panas, bukankah lapar dan dahaganya sirna seketika saat setitis air melewati kerongkongannya seraya mengucapkan do’a yang diajarkan oleh Nabi saw:

“Telah sirna haus dahaga, telah basah kerongkongan, dan telah tetap pahala insyaAllah” [1]

Begitupun bersamaan dengan langkah pertama Anda di dalam syurga akan hilang segala kelelahan yang pernah Anda rasakan, segala keresahan yang menimpa Anda, dan segala luka yang Anda dapatkan di jalan Allah swt. Akan dikatakan kepada Anda, ”Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak mengenakkan?” Lalu Anda menjawab – setelah Anda merasakan sekejap sahaja nikmatnya syurga, “Demi Allah, tidak wahai Rabbi! Aku tidak melihat sesuatu pun yang tidak mengenakkan” [2]

Kelelahan dan kepedihan Anda telah usai, semuanya telah berubah menjadi kegembiraan, kesejahteraan, dan kesenangan. Ganjaran dan pahala telah nyata bagi Anda, dan Allah akan menambahkan lagi dari kurnia-Nya. Juga, Dia akan memuliakan Anda dengan kemuliaan sesuai dengan kemuliaan dan kepermurahan-Nya. Di saat itulah Anda akan berandai-andai jika saja usaha Anda di jalan Dien ini lebih banyak dan lebih banyak lagi. Jika saja bangun Anda di waktu malam kerana Allah lebih dan lebih banyak lagi. Jika saja pengorbanan Anda di jalan Allah ini lebih dan lebih lagi. Bahkan Anda berandai-andai seperti seorang syahid, andai saja Anda dikembalikan ke dunia dan terbunuh di jalan Allah, lalu dihidupkan, lalu terbunuh, lalu dihidupkan, lalu terbunuh lagi, disebabkan Anda telah menyaksikan kurnia dan kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada para syuhada [3].

As-Syahid Dr. Abdullah Azam


[1] Diriwayatkan oleh Abu Dawud 2357, ad-Daruquthniy 2/185, al-Baihaqy dalam as-Sunanul Kubra 4/239, al-Hakim dalam al-Mustadrak 1/422 dan berkata, ”Shahih menurut syarat al-Bukhairy dan Muslim”. Kesemuanya dari Hadith Ibnu ’Umar ra.

[2] Senada dengan hadith yang diriwayatkan oleh Muslim 17/149, Ahmad 3/203, dan Ibnu Majah 4321 dari Anas bin Malik ra berkata, “Bahawa Rasulullah saw bersabda – lafaz Muslim-, “Akan didatangkan seorang ahli neraka dari penduduk dunia yang paling banyak mendapatkan nikmat dunia, lalu ia dicelupkan ke dalam neraka dan ditanya, “Wahai anak Adam, apakah kamu mendapati sesuatu yang lebih baik? Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan?” Ia menjawab, “Demi Allah, tidak wahai Rabbi.’ Lalu didatangkan seorang ahli syurgadari penduduk dunia yang paling banyak mendapatkan musibah, lalu dicelupkan ke dalam syurga dan ditanya, “Wahai anak Adam, apakah kamu mendapati sesuatu yang buruk? Apakah kamu pernah merasakan suatu kesulitan?’ Ia menjawab, ‘Demi Allah, tidak wahai Rabbi. Tidak pernah aku dapati sesuatu yang buruk, dan tidak pula aku rasakan suatu kesulitan, sama sekali.

[3] Senada dengan hadith yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy 3/203, 235, Muslim 13/24, dan at-Tirmidziy 1640 dari hadith Anas bin Malik ra. Lafaz hadith yang dimaksud adalah lafaz al-Bukhariy iaitu, ”Tidak ada seorang pun yang masuk syurga mengangankan dikembalikan ke dunia, bahawa seluruh yang ada di muka bumi menjadi miliknya, selain orang yang mati syahid. Sesungguhnya dia mengangankan kembali ke dunia lalu terbunuh sepuluh kali, disebabkan ia menyaksikan karamah.’ Dalam riwayat Muslim, ’ … kerana menyaksikan keutamaan mati syahid. ’Diriwayatkan pula oleh an-Nasa’iy di dalam al-Jihad 6/35 dari hadith ’Ubadah bin Shamit ra semisal dengannya.

Advertisements
This entry was posted in MUTIARA DA'WAH, Nasihat Pengemban Da'wah. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s